Политика конфиденциальности

Küpsiste ja isikuandmete kasutamine

Orkla koosneb ettevõtetest, mis toodavad mh tooteid Eesti tarbijatele. Eesti Orkla ettevõtted jagavad vastutust teie isikuandmete töötlemise eest ja me lubame teha seda turvalisel viisil. Orkla veebilehtedel kasutatakse küpsiseid ja samalaadset tehnoloogiat, mis tavaliselt salvestatakse teie personaalarvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse läbi veebisirvija. Küpsiseid kasutatakse mh külastajatele juurdepääsu tagamiseks veebilehe erinevatele omadustele, külastajate eristamiseks, selle analüüsimiseks, kui hästi meie veebileht ja -teenused toimivad, ning kohandatud huvipõhise reklaami kasutamiseks. See hõlmab suuremal või vähemal määral veebilehekasutajate isikuandmete kasutamist (vastavalt allpool kirjeldatule) ning see aitab meil parandada veebilehte ja muuta meie digitaalset teabevahetust saajatele asjakohasemaks. Kasutajad võivad vabatahtlikult nõustuda küpsistega veebisirvija seadete kaudu. Te saate muuta veebisirvija seadeid nii, et te kas blokeerite küpsiste automaatse allalaadimise või et te saate otsustada iga küpsise allalaadimise kohta. Te saate ka igal ajal kustutada küpsised veebisirvija seadetesse minnes. See, kuidas seda tehakse, oleneb teie kasutatavast veebisirvijast. Lugege oma veebisirvijas olevat vastavat menüüd (internet/privaatsusseaded/valikud) või samalaadset menüüd täiendavate juhiste saamiseks selle kohta, kuidas teie veebisirvija toimib. Pange tähele, et kui te ei nõustu küpsistega, siis võib see mõjutada meie veebilehe, aga ka muude veebilehtede toimimist.

Isikuandmete kaitse

Teave selle kohta, kuidas Orkla kaitseb isikuandmeid, sh tagab andmetele juurdepääsu õiguse.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete kasutamise eesmärkide ja meie kasutatavate isikuandmete tüüpide kohta esitatakse konkreetne teave või need selguvad meievahelise teabevahetuse kontekstist. Orkla töötleb isikuandmeid tavaliselt teie päringute käsitlemiseks või teie tellitud teenuste või toodete tagamiseks, samuti meievahelise teabevahetuse ning meie toodete, teenuste või turundustegevuse parandamiseks.

Isikuandmete töötlemise raamistik

Me töötleme teie isikuandmeid Eestis kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt. Me töötleme teie isikuandmeid toetudes järgmistele õiguslikele alustele:
  • töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sellele eelnevate ülesannete täitmiseks või Orkla õiguslike kohustuste täitmiseks;
  • te olete andnud meile eraldi nõusoleku üht kindlat tüüpi töötlemise jaoks, nt uudiskirja saaja registreerumine;
  • Orklal on õigustatud huvi üht tüüpi kasutamise vastu, mille puhul me eeldame, et teie jaoks on see vastuvõetav, mh meievahelisele teabevahetusele toetudes. See kehtib järgmiste olukordade puhul:
    • kui te olete andnud nõusoleku saada Orklalt pakkumisi või uudiskirju, saame me personaliseerida neid pakkumisi, et tagada saaja jaoks asjakohased reklaamid;
    • kui te olete andnud nõusoleku saada Orklalt pakkumisi ja uudiskirju, võime me kasutada teie e-posti aadressi ja teavet meievahelisest teabevahetusest, et kohandada reklaamide näitamist teie või teiste jaoks kolmanda osapoole lehel (nt Facebookis);
    • kui te olete kasutajana loginud sisse mõnda Orkla veebipoodi ja teil on ostukorvis tooteid ilma ostu sooritamata ja väljaregistreerimiseta, võime me säilitada teie ostukorvi teabe ja saata teile hiljem selle kohta meeldetuletuse e-posti teel.
Teil on võimalus peatada selline isikuandmete kasutamine, kui te seda eelistate.

Isikuandmete kustutamine ja pseudonümiseerimine

Me kustutame teie isikuandmed pärast teie päringu käsitlemist, lepingu täitmist või oma õiguslike kohustuste täitmist. Me kustutame turundamise jaoks kasutatavad isikuandmed, kui te seda palute teatud viisil ühendust võttes (meie kasutajate kodulehe kaudu (nn minu leht) või meie e-kirjas oleva lingi kaudu). Kustutamise asemel võime me eemaldada isikut tõendava teabe teie isikuandmetest, nii et andmeid ei saa enam teiega seostada (pseudonümiseerimine). Sellist pseudonümiseeritud teavet võime me kasutada meie kogemusarhiivis ning analüüsimisel ja statistika ülevaadetes eesmärgiga kohandada ja arendada Orkla turundustegevust ja tooteid tarbijate soovidele ja vajadustele vastavaks.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse Microsofti serverites Euroopas. Kui tekib vajadus ajutiselt anda Microsofti teistes riikides asuvatele üksustele juurdepääs süsteemidele, kus säilitatakse isikuandmeid, nt veaparanduste tegemiseks, on rahuldavad isikuandmete kaitse garantiid tagatud ELi standardlepinguga ja/või ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield lepinguga. Kui te soovite sellest koopiat, saatke e-kiri aadressil privacy@orkla.no.

Vastutusest loobumine

Kui te logite sisse ja kasutate Orkla veebisaiti, nõustute alljärgnevate sätetega.

Orkla veebisaidi eesmärk

Orkla veebisaidi eesmärk on pakkuda üldteavet Orkla grupi äritegevuse kohta.

Autoriõigused

Orkla veebisaidil olev sisu on kaitstud autoriõigustega. Sisu võib tasuta jagada, seda võib kopeerida ja elektrooniliselt säilitada. See nõusolek on antud eeldusel, et materjali allikale viidatakse korrektselt.

Vastutusest loobumine

Me seame endale eesmärgi tagada, et meie kodulehel avaldatud teave on alati uuendatud ja täpne. Samas võib teave olla ebatäielik, ebatäpne või uuendamata. Veebilehel esitatud andmed ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist müügiks ja neid ei või kasutada investeeringuotsuste tegemiseks või käsitleda kutsena osta väärtpabereid või mistahes muul viisil, mis on seotud konkreetse investeeringuga. Me ei vastuta võimalike ebatäpsuste ega väljajättude eest isikuandmetes. Mistahes otsused, mida te teete meie lehel olevale teabele tuginedes, on teie ainuüksi teie otsustada. Orkla või Orkla tütarettevõtted ei vastuta mistahes kahju eest, mis võib tekkida selle saidi kasutamise või sellel saidil esitatud teabe kasutamise eest. Me ei vastuta ka mistahes kolmanda osapoole sisu eest, millele teil võib olla juurdepääs meie veebisaidi (sellel oleva lingi) kaudu. See deklaratsioon on esitatud vastavalt Eesti õigusele ja seda tuleb tõlgendada Eesti õiguse alusel.
livol
livol

arrow

livol
livol
livol
livol

Livol tvarumas
Livol tvarumas